Ik heb al een account

Bekijk al uw informatie en diensten op uw persoonlijke ruimte.

Ik heb nog geen account

Gebruikt u onze tool niet? Neem contact met ons op, dan maken we u wegwijs!

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

MAS Seeds 

Bijgewerkt op 26-07-2021

 

 1. Inleiding

Wij hechten het grootste belang aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens MAÏSADOUR of de filialen van die laatste verzamelen tijdens interacties met u via onze verschillende media (extranet, websites ...), en hoe we die gegevens gebruiken.

MAÏSADOUR is een landbouwcoöperatie die ingeschreven is in het HR van MONT DE MARSAN onder het nummer 782 092 290, houder van erkenning nr. 11967, met hoofdkantoor op de route de Saint-Sever – 40280 – HAUT-MAUCO (hierna het Bedrijf genoemd).

MAS SEEDS is een filiaal van de Maisadour-groep in de zaaizaadsector en is een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 30 550 000,00, die ingeschreven is in het HR van MONT DE MARSAN onder het nummer 423 000 553, met hoofdkantoor op de route de Saint Sever – 40280 HAUT-MAUCO.

Met het oog op de optimalisatie van de dienstverlening aan de leden, klanten en partners die gebruikmaken van de websites en worden gegroepeerd onder de term "gebruikers" ten behoeve van deze privacyverklaring, heeft MAÏSADOUR ervoor gekozen om zich te organiseren via een groep bedrijven die elk gespecialiseerd zijn in een specifieke activiteit.

Daarom kunnen het Bedrijf en de bedrijven die de groep ervan uitmaken, ertoe worden gebracht om gegevens te delen die noodzakelijk zijn om hun opdrachten uit te voeren: de gebruikers vertegenwoordigen, promoten en helpen. Zo kunnen ze elk in het bezit zijn van gegevens die door een van hen werden verzameld. MAÏSADOUR garandeert dat alle filialen de voorschriften naleven die worden uiteengezet in deze privacyverklaring.

We kunnen deze verklaring wijzigen om ze af te stemmen op onze praktijken en op de verandering ervan, of om ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd. De datum waarop onze verklaring bijgewerkt is, staat aan het begin van dit document.

 

 1. Persoonsgegevens die we verzamelen

Het Bedrijf verzamelt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdracht, en vraagt zijn gebruikers bijgevolg om het volgende mee te delen:

 • Titel, naam en voornaam
 • Postadres
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geolocatie
 • Gebruikte browser
 • Provider
 • Afmetingen van het scherm
 • Type apparaat
 • Sociaal-demografische gegevens

Het Bedrijf verzamelt en verwerkt de gegevens die zijn gebruikers verstrekken in het kader van zijn interacties met hen, en via de producten en diensten die worden aangeboden,  in de volgende situaties:

 • Inschrijving voor de landbouwgerelateerde digitale diensten
 • Naar aanleiding van een contactverzoek
 • Contractuele relatie

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de activiteiten van het Bedrijf en de filialen ervan. De gegevens worden verzameld om u diensten aan te bieden die afgestemd zijn op uw behoeften. We gebruiken de gegevens in het bijzonder voor het volgende:

 • Contractbeheer
 • Beheer van de abonnementsaccount
 • Aanpassing van de inhoud van de website en de informatie die we u bezorgen
 • Aanpassing van aanbiedingen
 • Uitoefening van de adviseringsactiviteit
 • Uitvoering van opdrachten die verband houden met de professionele activiteiten
 • Meting van het aantal bezoeken aan de websites
 • Opstelling van statistieken ten behoeve van publieksmetingen en marketingonderzoeken

 

 1. Redenen waarom we uw persoonsgegevens delen

Met het oog op een verwerking voor marktonderzoek zal om uw toestemming worden gevraagd. Het Bedrijf en de bedrijven die de groep ervan uitmaken, kunnen er evenwel toe worden gebracht om gegevens te delen die noodzakelijk zijn om hun opdrachten uit te voeren. 

We kunnen met uw toestemming persoonsgegevens delen die noodzakelijk zijn voor een doel dat wordt uiteengezet in de bovenstaande paragraaf, en waarbij dergelijke communicatie van toepassing is:

 • Met al onze filialen;
 • Met dienstverleners die namens ons en voor ons werken;
 • Wanneer de wet dat oplegt, of om te reageren op een gerechtelijke procedure.

Afgezien van de bovenstaande gevallen, wordt uw toestemming gevraagd voor een overdracht.

 

 1. Cookies en vergelijkbare technologieën

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen er cookies op uw computer worden opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser opslaat op uw computer, tablet-pc of smartphone, waardoor het mogelijk wordt om gebruikersgegevens te bewaren teneinde de navigatie te vergemakkelijken en bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken.

We gebruiken cookies om:

 • u advertenties aan te bieden op basis van uw interesses,
 • fraude te bestrijden,
 • de doeltreffendheid van onze producten en diensten te analyseren,
 • statistieken op te stellen om te bepalen hoe vaak onze websites worden bezocht en hoe vaak de verschillende bestanddelen van onze diensten worden gebruikt,
 • de vormgeving van onze website aan te passen aan het gebruikte apparaat.

Terwijl u navigeert, zult u op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van cookies en het doel ervan. Er zal om uw toestemming worden gevraagd en u zult de mogelijkheid krijgen om cookies te weigeren. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies beperken en uw toestemming intrekken door cookies te verwijderen of te blokkeren.

Als cookies uitgeschakeld zijn, kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten van de website gebruiken.

Voor cookies die noodzakelijk zijn voor het verlenen van een dienst die de gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, hoeft niet om toestemming te worden gevraagd.

Cookies hebben een geldigheidsduur van maximaal 13 maanden. Uw toestemming zal opnieuw worden gevraagd na afloop van deze maximumtermijn door middel van een informatiebanner die zal worden weergegeven. Zonder informatie zal het cachegeheugen van uw browser worden gewist.

Als uw apparaat door meerdere mensen wordt gebruikt of meerdere internetbrowsers heeft waarmee u werkt, worden uw cookie-instellingen mogelijk niet permanent in aanmerking genomen. Als u verschillende apparaten gebruikt om toegang te krijgen tot onze applicatie (smartphone, tablet-pc, computer, enz.), moet u uw voorkeuren op elk van deze apparaten instellen.

 

 1. Bewaring van de gegevens

De gegevens die u ons hebt toevertrouwd, worden bewaard zolang dat noodzakelijk is om de diensten en het advies te verlenen, en om de verplichtingen na te komen waarmee u ons hebt belast. Ze worden ook bewaard voor de duur van onze wettelijke verplichtingen en de uitvoering van het contract dat ons bindt. De gegevens worden alleen opgeslagen, verwerkt en overgedragen op het Franse grondgebied.

Sommige ontvangers van uw gegevens kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden. Wij garanderen dat uw gegevens voldoende worden beschermd, aangezien het (de) ontvangende land(en) een toereikende mate van bescherming bied(t)(en) bij besluit van de Europese Commissie, of aangezien de overdracht wordt geregeld door de standaard beschermingsclausules die aangenomen zijn door de CNIL (de Franse gegevensbeschermingsautoriteit).

 

 1. Gegevensbeveiliging

Het Bedrijf stelt alles in het werk om uw gegevens te beveiligen. Wij beschermen uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. We zorgen er ook voor dat onderaannemers die namens ons handelen, dezelfde eisen stellen aan de beveiliging van uw gegevens.

 

 1. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

In overeenstemming met de Franse wet inzake gegevensbescherming van 6 januari 1978 en verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon de mogelijkheid om zijn recht uit te oefenen van toegang tot, rectificatie van, verzet tegen de verwerking van, verwijdering van en, sinds 25 mei 2019, portabiliteit van zijn gegevens.

Neem contact met ons op via een van de volgende manieren om uw rechten uit te oefenen:

MAS Seeds SA

Service Marketing – Protection des données

Route de Saint-Sever

40280 – HAUT-MAUCO (Frankrijk)

Voeg voor een betere verwerking van uw aanvraag een kopie van uw ondertekende identiteitskaart bij uw aanvraag.

 

U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: www.cnil.fr of CNIL- 3 Place de Fontenoy, 75007 PARIS (Frankrijk).